Vedelring 137a - Etten-Leur

06 25 23 24 70

Mijn Homeopaat

Caroline Nuiten-Zielhorst

Klachten

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent.

Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met je homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede mondeling te uiten? Probeer het je homeopaat dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek je onvrede of klacht op. Klachten kunnen gaan over je behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Voel je je niet in staat je klacht te bespreken met je homeopaat, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum Klachtbehandeling inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht en bij het zoeken naar oplossingen.

Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen zes weken behandeld. De homeopaat om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Je kunt je klacht via dit klachtenformulier indienen.

Wil je geen klacht indienen maar wel je onvrede kenbaar maken bij de beroepsvereniging dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de NVKH op of telefonisch op 0172-499595 (9.00-12.30 uur).

Wordt je klacht, naar jouw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost €50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak over jouw klacht.

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Meer informatie over TCZ leest u op www.tcz.nu onder het tabje: u-heeft-een-klacht.