Klacht

Homeopaat zijn is mensenwerk. Ik doe dat zo zorgvuldig mogelijk, maar de kans bestaat natuurlijk dat je niet tevreden bent. Als dat zo is, dan bespreek ik dat graag met je. Als je het lastig vindt om dat mondeling te doen, dan kan het natuurlijk ook schriftelijk.

Mocht dat niet naar tevredenheid verlopen en we komen er samen niet uit, dan bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen. Je kunt dat doen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, het Expertisecentrum voor klachten en geschillen in de zorg (zie voor meer informatie deze infographic).